Thông Tin
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 843 T588
    Nhan đề: Chiến tranh và hòa bình: Tập 2 /

DDC 843
Tác giả CN Tolstoi, Léon.
Nhan đề Chiến tranh và hòa bình: Tập 2 / Léon Tolstoi; Nguyễn Hiến Lê dịch
Nhan đề Tập 2
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb Văn học, 2007
Mô tả vật lý 818 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn học cận đại
Thuật ngữ chủ đề Văn học
Từ khóa tự do Nga
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(2): 101003966-7
Địa chỉ 200CS2_Kho sách tham khảo(3): 201005983, 201005990-1
00000000nam#a2200000ui#4500
0018603
0021
00436A17DBF-5684-4B50-A194-34AC81627B1F
005202308151632
008081223s2007 vm| vie
0091 0
020 |c240000 VNĐ
039|a20230815163221|blamdt|c20210614091631|dbinhttt|y20210218155216|zlamdt
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
082 |a843|bT588
100 |aTolstoi, Léon.
245 |aChiến tranh và hòa bình: Tập 2 / |cLéon Tolstoi; Nguyễn Hiến Lê dịch
245|nTập 2
260 |aHà Nội : |bNxb Văn học, |c2007
300 |a818 tr. ; |c24 cm.
650 |aVăn học cận đại
650 |aVăn học
653 |aNga
653 |aTiểu thuyết
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(2): 101003966-7
852|a200|bCS2_Kho sách tham khảo|j(3): 201005983, 201005990-1
890|a5|b2|c0|d0
STT Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 201005991 CS2_Kho sách tham khảo 843 T588 Sách tham khảo 5
2 201005990 CS2_Kho sách tham khảo 843 T588 Sách tham khảo 4
3 201005983 CS2_Kho sách tham khảo 843 T588 Sách tham khảo 3
4 101003966 CS1_Kho sách tham khảo 843 T588 Sách tham khảo 1
5 101003967 CS1_Kho sách tham khảo 843 T588 Sách tham khảo 2 Hạn trả:10-08-2024