Thông Tin

DDC 657.ĐH
Tác giả CN Trịnh Thị Thu Hòa
Nhan đề Câu hỏi và bài tập Kiểm toán tài chính 1 : Dùng cho bậc Đại học / Chủ biên: Trịnh Thị Thu Hòa
Thông tin xuất bản Hưng yên, 2019
Mô tả vật lý 657 tr. ; 21 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh
Thuật ngữ chủ đề Kiểm toán
Thuật ngữ chủ đề Đề cương bài giảng
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Tài chính
Tác giả(bs) CN Trịnh Thị Thu Hòa
Tác giả(bs) CN Đặng Thị Mai
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Minh Tâm
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Cẩm Thúy
Địa chỉ 200CS2_Đề cương bài giảng(60): 206000361-420
00000000nam#a2200000ui#4500
0019413
0026
00465BDC6BD-4097-49C2-B485-50A883DDCDAA
005202103121520
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c23000VNĐ
039|y20210312151607|zthaont
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
082 |a657.ĐH|bH6507
100 |aTrịnh Thị Thu Hòa
245 |aCâu hỏi và bài tập Kiểm toán tài chính 1 : |bDùng cho bậc Đại học / |cChủ biên: Trịnh Thị Thu Hòa
260 |aHưng yên, |c2019
300 |a657 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh
650 |aKiểm toán
650 |aĐề cương bài giảng
653 |aBài tập
653 |aTài chính
700 |aTrịnh Thị Thu Hòa
700 |aĐặng Thị Mai
700 |aNguyễn Thị Minh Tâm
700 |aNguyễn Thị Cẩm Thúy
852|a200|bCS2_Đề cương bài giảng|j(60): 206000361-420
890|a60|b3|c1|d0
STT Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 206000417 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH H6507 Đề cương bài giảng 57
2 206000416 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH H6507 Đề cương bài giảng 56
3 206000415 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH H6507 Đề cương bài giảng 55
4 206000414 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH H6507 Đề cương bài giảng 54
5 206000413 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH H6507 Đề cương bài giảng 53
6 206000412 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH H6507 Đề cương bài giảng 52
7 206000411 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH H6507 Đề cương bài giảng 51
8 206000410 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH H6507 Đề cương bài giảng 50
9 206000409 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH H6507 Đề cương bài giảng 49
10 206000408 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH H6507 Đề cương bài giảng 48