Thông Tin
  • Đề cương bài giảng
  • Ký hiệu PL/XG: 657.ĐH T3293
    Nhan đề: Đề cương bài giảng Chuẩn mực kế toán Việt Nam :

DDC 657.ĐH
Tác giả CN Nguyễn Quốc Thắng
Nhan đề Đề cương bài giảng Chuẩn mực kế toán Việt Nam : Dùng cho bậc Đại học / Chủ biên: Nguyễn Quốc Thắng
Thông tin xuất bản 2019
Mô tả vật lý 420 tr. ; 21 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh
Thuật ngữ chủ đề Chuẩn mực kế toán
Thuật ngữ chủ đề Đề cương bài giảng
Từ khóa tự do Kế toán
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quốc Thắng
Tác giả(bs) CN Dương Thị Thiều
Tác giả(bs) CN Trịnh Thị Thu Hà
Tác giả(bs) CN Phạm Thu Hương
Địa chỉ 200CS2_Đề cương bài giảng(60): 206000541-600
00000000nam#a2200000ui#4500
0019416
0026
004E03D2E63-800C-4253-8B6E-A84D4AFE07D7
005202103121531
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c47000VNĐ
039|y20210312152656|zthaont
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
082 |a657.ĐH|bT3293
100 |aNguyễn Quốc Thắng
245 |aĐề cương bài giảng Chuẩn mực kế toán Việt Nam : |bDùng cho bậc Đại học / |cChủ biên: Nguyễn Quốc Thắng
260 |c2019
300 |a420 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh
650 |aChuẩn mực kế toán
650 |aĐề cương bài giảng
653 |aKế toán
700 |aNguyễn Quốc Thắng
700 |aDương Thị Thiều
700 |aTrịnh Thị Thu Hà
700 |aPhạm Thu Hương
852|a200|bCS2_Đề cương bài giảng|j(60): 206000541-600
890|a60|b3|c1|d0
STT Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 206000598 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH T3293 Đề cương bài giảng 58
2 206000597 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH T3293 Đề cương bài giảng 57
3 206000596 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH T3293 Đề cương bài giảng 56
4 206000595 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH T3293 Đề cương bài giảng 55
5 206000594 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH T3293 Đề cương bài giảng 54
6 206000593 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH T3293 Đề cương bài giảng 53
7 206000592 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH T3293 Đề cương bài giảng 52
8 206000591 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH T3293 Đề cương bài giảng 51
9 206000590 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH T3293 Đề cương bài giảng 50
10 206000589 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH T3293 Đề cương bài giảng 49