Dòng Nội dung
1
Giáo trình lý thuyết thống kê / Chủ biên: Trần Ngọc Phác, Trần Thị Kim Thu
Nxb: Thống kê, 2006
514 tr. ; 21 cm.
Trần Ngọc Phác
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Kế toán quản trị : Tóm tắt lý thuyết, bài tập: 130 câu trắc nghiệm,70 bài tập, Bài giải (toàn bộ bài tập) / ThS. Bùi Văn Trường
Hà Nội : Nxb Lao động Xã hội, 2006
288 tr. ; 24 cm.
ThS. Bùi Văn Trường
(10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
100 bài tập và bài giải kế toán tài chính / Hà Xuân Thạch
Hà Nội : Nxb Tài chính, 1999
271 tr. ; 20 cm.
Hà Xuân Thạch
Gồm các bài tập, bài giải rèn luyện khả năng sử dụng tài khoản, kế toán tổng hợp theo chức năng kinh doanh của các ngành: Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng cơ bản, nội thương, ngoại thương, khách sạn, du lịch, dịch vụ...
(8) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Bài tập ngôn ngữ lập trình Pascal : Dùng cho học sinh phổ thông, sinh viên, kỹ sư / Chủ biên: Quách Tuấn Ngọc
Hà Nội : Nxb: Thống kê, 2001
187 tr. ; 25 cm.
Quách Tuấn Ngọc
(7) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Bài tập toán cao cấp. Nguyễn Đình Trí (ch.b.), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh Tập 3, Phép tính giải tích nhiều biến số /
Hà Nội : Nxb Giáo dục, 2000
499 tr. ; 20 cm.
Nguyễn Đình Trí
Tóm tắt lí thuyết và các dạng bài tập về toán cao cấp như: Hàm số nhiều biến, ứng dụng của phép tính vi phân trong hình học, tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt và phương trình vi phân
(7) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)