Ngày đăng bài: 20/01/2020 10:58
Lượt xem: 5365
Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Thông tin - Thư viện là đơn vị trực thuộc trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm: Ban Giám đốc và các Tổ chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ.

I. Ban Giám đốc Trung tâm

1.  Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về hoạt động của Trung tâm, thực hiện nhiệm vụ được giao và phụ trách trực tiếp phòng khai thác dịch vụ thông tin và phòng xử lý thông tin.

2.  Phó Giám đốc phụ trách Công nghệ thông tin: phụ trách trực tiếp phòng Công nghệ, Dữ liệu số và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công việc được phân công.

II. Các tổ chyên môn, nghiệp vụ và phục vụ.

Căn cứ vào quy mô, chức năng và nhiệm vụ được giao Trung tâm Thông tin - Thư viện có các tổ chuyên môn, nghiệp vụ sau:

1. Tổ Công nghệ & Dữ liệu số

-  Nghiên cứu, triển khai ứng dụng Công nghệ Thông tin vào việc Quản trị Thư viện hiện đại.

- Quản trị Hệ thống mạng máy tính (Server, client và đảm bảo hệ thống chạy thông suốt);

-  Quản trị an toàn cơ sở dữ liệu đề mục (Opac trên phần mềm KIPOS); hướng dẫn cán bộ Thư viện sử dụng phần mềm KIPOS

-  Xây dựng và triển khai phục vụ Thư viện số;

- Quản trị Website của Trung tâm;

-  Các công việc khác do Giám đốc phân công.

2. Tổ Thông tin – Thư viện

Xử lý Thông tin

-   Khai thác, thu thập và xử lý mọi nguồn tài liệu.

-  Lên kế hoạch bổ sung nguồn tài liệu mới theo định kỳ (sách, báo, tạp chí);

- Tổ chức tiếp nhận, thu thập các nguồn tài liệu khác (luận văn, luận án, nghiên cứu khoa học, chuyên đề tốt nghiệp, các nguồn biếu tặng);

-  Xử ký kỹ thuật, biên mục các nguồn tài liệu;

-  Phân chia, bổ sung tài liệu về các kho phục vụ;

-  Xuất bản các danh mục giới thiệu ấn phẩm mới;

-  Các công việc khác do Giám đốc giao.

Khai thác Dịch vụ Thông tin

-  Phục vụ bạn đọc tại Thư viện.

- Hướng dẫn Bạn đọc tra cứu tìm tin trên CSDL điện tử, trên thư mục giới thiệu sách mới.

- Hướng dẫn Bạn đọc tìm tài liệu nhanh chóng theo đúng yêu cầu của mình.

- Cung cấp các dịch vụ, đáp ứng yêu cầu về sử dụng vốn tài liệu có trong hoặc ngoài Thư viện thông qua việc trao đổi giữa các thư viện và hệ thống các phòng đọc, phòng mượn, phòng đa phương tiện.

- Tổ chức kiểm kê kho sách theo quy định; bảo quản vốn tài liệu và tu sửa, phục chế tài liệu bị hư hỏng, rách nát trong quá trình sử dụng

1

ThS. Lương Thu Thuỷ

Chức vụ: Giám đốc

 - Nơi làm việc: Cơ sở 1

+ ĐTCĐ: 02213788142

+ DĐ: 0989098898

- Email: thuytcqtkd@gmail.com

2

ThS. Cao Thị Tho

Chức vụ: Phó giám đốc

- Nơi làm việc: Cơ sở 1

- DĐ: 0981644000

- Email: thoct.nc@gmail.com

3

CN. Trần Thị Thanh Bình

Chức vụ: Thư viện viên

- Nơi làm việc: Cơ sở 2

- DĐ: 0362449888

- Email: ttb172@gmail.com

4

Nguyễn Thị Thảo

Chức vụ: Thư viện viên

- Nơi làm việc: Cơ sở 2

- DĐ: 0968299583

- Email: nguyenthithaotcqtkd@gmail.com

5

Đoàn Thị Lâm

Chức vụ: Thư viện viên

- Nơi làm việc: Cơ sở 1

- DĐ: 0988352448

- Email: lam.thuvien1980@gmail.com

6

Tạ Duy Khánh

Chức vụ: Kỹ sư CNTT

- Nơi làm việc: Cơ sở 1

- DĐ: 0944727929

- Email: duykhanhtcqtkd@gmail.com

7

Đỗ Thị Tiểu Lưu

Chức vụ: Cán bộ phòng máy

- Nơi làm việc: Cơ sở 1

- DĐ: 0902290228

8

Bùi Thị Dịu

Chức vụ: Cán bộ phòng máy

- Nơi làm việc: Cơ sở 2

- DĐ: 0985619055

- Email:duycoihn@gmail.com