Duyệt theo bộ sưu tập Sách giáo trình (Tất cả)
New English File : Pre - intermediate : Studen's book / Clive Oxenden, Christina Latham Koenig, Paul Seligson [29-06-2021] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Hướng dẫn học tiếng Anh theo giáo trình New English file gồm ngữ pháp từ vựng và ngữ âm

New English File : Elementary student's book and workbook / Clive Oxenden, Christina Latham Koenig, Paul Seligson [29-06-2021] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Hướng dẫn học tiếng Anh cơ bản trong giáo trình New English file bao gồm cấu trúc từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm

Giáo trình định giá sản phẩm xây dựng / Chủ biên: Trần Thị Bạch Điệp [28-06-2021] (3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Khái quát về giá sản phẩm xây dựng. Nêu lên các phương pháp xây dựng đơn giá, xác định tổng mức đầu tư, tổng dự toán, xác định giá gói thầu, giá dự thầu, giá hợp đồng trong nước và quốc tế. Trình bày những vấn đề về tạm ứng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình