Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Có bản cứng)
Giáo trình Kinh tế đầu tưNguyễn Trọng Nghĩa [30-11-2023] (40) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Đề cương bài giảng Logic học đại cươngLê Thị Hạnh [29-11-2023] (40) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Nghiên cứu phương pháp xác định chi phí đào tạo ở các trường đại học công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính. Nguyễn Thị Đào; GS.TS. Nguyễn Năng Phúc hướng dẫn9340301 / [20-10-2023] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Đánh giá thực trạng xác định chi phí đào tạo và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phù hợp của phương pháp xác định chi phí áp dụng tại các trường đại học công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính ở Việt Nam. Khuyến nghị áp dụng phương pháp xác định chi phí đào tạo phù hợp với đặc điểm hoạt động đào tạo, điều kiện cụ thể của trường đại học công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính nhằm tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo