Thông Tin
DDC 338.ĐH
Tác giả CN Đỗ Văn Dũng
Nhan đề Câu hỏi và bài tập Kinh tế vi mô : Dùng cho bậc Đại học / Chủ biên: Đỗ Văn Dũng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb Lao động, 2018
Mô tả vật lý 208 tr. ; 21 cm.
Tùng thư In bổ sung kho năm 2018
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế vi mô
Thuật ngữ chủ đề Đề cương bài giảng
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Vi mô
Tác giả(bs) CN Lê Thị Thu Hà
Tác giả(bs) CN Hoàng Thị Nhung
Tác giả(bs) CN Lê Ngọc Thơm
Tác giả(bs) CN Đỗ Thị Huyền Thanh
Địa chỉ 100CS1_Đề cương bài giảng(58): 106005332-89
00000000nam#a2200000ui#4500
00111981
0026
00414E848B6-6A66-4707-B753-E7887D36EA93
005202105210937
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c24500 VNĐ
039|y20210521093555|zlamdt
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
082 |a338.ĐH|bD918
100 |aĐỗ Văn Dũng
245 |aCâu hỏi và bài tập Kinh tế vi mô : |bDùng cho bậc Đại học / |cChủ biên: Đỗ Văn Dũng
260 |aHà Nội : |bNxb Lao động, |c2018
300 |a208 tr. ; |c21 cm.
490 |aIn bổ sung kho năm 2018
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
650 |aKinh tế vi mô
650 |aĐề cương bài giảng
653 |aKinh tế
653 |aVi mô
690 |aKinh tế và Kinh doanh quốc tế
700 |aLê Thị Thu Hà
700 |aHoàng Thị Nhung
700 |aLê Ngọc Thơm
700 |aĐỗ Thị Huyền Thanh
852|a100|bCS1_Đề cương bài giảng|j(58): 106005332-89
890|a58|b16|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 106005332 CS1_Đề cương bài giảng 338.ĐH D918 Đề cương bài giảng 1 Hạn trả:30-08-2021
2 106005333 CS1_Đề cương bài giảng 338.ĐH D918 Đề cương bài giảng 2 Hạn trả:30-08-2021
3 106005334 CS1_Đề cương bài giảng 338.ĐH D918 Đề cương bài giảng 3
4 106005335 CS1_Đề cương bài giảng 338.ĐH D918 Đề cương bài giảng 4 Hạn trả:30-08-2021
5 106005336 CS1_Đề cương bài giảng 338.ĐH D918 Đề cương bài giảng 5
6 106005337 CS1_Đề cương bài giảng 338.ĐH D918 Đề cương bài giảng 6 Hạn trả:29-12-2021
7 106005338 CS1_Đề cương bài giảng 338.ĐH D918 Đề cương bài giảng 7 Hạn trả:30-08-2021
8 106005339 CS1_Đề cương bài giảng 338.ĐH D918 Đề cương bài giảng 8 Hạn trả:30-08-2021
9 106005340 CS1_Đề cương bài giảng 338.ĐH D918 Đề cương bài giảng 9
10 106005341 CS1_Đề cương bài giảng 338.ĐH D918 Đề cương bài giảng 10