Thông Tin
Tác giả TT Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Nhan đề Lý luận chính trị : / Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản Hà Nội
Kỳ phát hành 1 tháng 1 số
Từ khóa tự do Lý luận chính trị
Từ khóa tự do Tạp chí
Địa chỉ 100CS1_Kho Báo, tạp chí(16): 104000005-19, 104000074
    Vốn tư liệu
00000000nas#a2200000ui#4500
00113709
0024
00488793CEE-C07F-4EC5-9140-0200D929344E
005202109061547
008081223s vm| vie
0091 0
022 |a25252585
039|a20210906154751|bthaont|y20210906112750|zthaont
040 |aHọc viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
110 |aHọc viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
245 |aLý luận chính trị : / |cHọc viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
260 |aHà Nội
310 |a1 tháng 1 số
653 |aLý luận chính trị
653 |aTạp chí
852|a100|bCS1_Kho Báo, tạp chí|j(16): 104000005-19, 104000074
890|a16|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 104000074 CS1_Kho Báo, tạp chí Báo, tạp chí 16
2 104000005 CS1_Kho Báo, tạp chí Sách tham khảo 1
3 104000006 CS1_Kho Báo, tạp chí Sách tham khảo 2
4 104000007 CS1_Kho Báo, tạp chí Báo, tạp chí 3
5 104000008 CS1_Kho Báo, tạp chí Báo, tạp chí 4
6 104000009 CS1_Kho Báo, tạp chí Báo, tạp chí 5
7 104000010 CS1_Kho Báo, tạp chí Báo, tạp chí 6
8 104000011 CS1_Kho Báo, tạp chí Báo, tạp chí 7
9 104000012 CS1_Kho Báo, tạp chí Báo, tạp chí 8
10 104000013 CS1_Kho Báo, tạp chí Báo, tạp chí 9


Đây là một ấn phẩm

Có 1 thuê bao liên quan đến tiêu đề này

Tại thư viện: CS1_Thư viện Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

Từ: 01/01/2020 đến: 01/01/2023

10 kỳ ấn phẩm gần nhất cho thuê bao

SốNgày phát hànhMô tả tình trạng
Số 8, (08-2021)01/08/2021Đã về
Số 7, (07-2021)01/07/2021Đã về
Số 6, (06-2021)01/06/2021Đã về
Số 5, (05-2021)01/05/2021Đã về
Số 4, (04-2021)01/04/2021Đã về
Số 3, (03-2021)01/03/2021Đã về
Số 2, (02-2021)01/02/2021Đã về
Số 1, (01-2021)01/01/2021Đã về
Số 11, (11-2020)01/11/2020Đã về
Số 10, (10-2020)01/10/2020Đã về
Xem chi tiết