Thông Tin
Tác giả TT Cơ quan của hiệp hội ngân hàng Việt Nam
Nhan đề Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ : / Cơ quan của hiệp hội ngân hàng Việt Nam
Thông tin xuất bản Hà Nội
Kỳ phát hành 2 số 1 tháng
Thuật ngữ chủ đề Tạp chí Thị trường
Từ khóa tự do Tài chính Tiền tệ
Địa chỉ 100CS1_Kho Báo, tạp chí(54): 104000046-73, 104000077-102
    Vốn tư liệu
00000000nas#a2200000ui#4500
00113710
0024
0043522A446-BBCB-4FE4-80C1-A6816FE168E2
005202110151452
008081223s vm| vie
0091 0
022 |a18592805
039|a20211015145132|bthaont|c20210906165126|dthaont|y20210906140245|zthaont
040 |aTC-QTKD
110 |aCơ quan của hiệp hội ngân hàng Việt Nam
245 |aTạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ : / |cCơ quan của hiệp hội ngân hàng Việt Nam
260 |aHà Nội
310 |a2 số 1 tháng
650 |aTạp chí Thị trường
653 |aTài chính Tiền tệ
852|a100|bCS1_Kho Báo, tạp chí|j(54): 104000046-73, 104000077-102
890|a54|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 104000063 CS1_Kho Báo, tạp chí Báo, tạp chí 18
2 104000064 CS1_Kho Báo, tạp chí Báo, tạp chí 19
3 104000065 CS1_Kho Báo, tạp chí Báo, tạp chí 20
4 104000066 CS1_Kho Báo, tạp chí Báo, tạp chí 21
5 104000067 CS1_Kho Báo, tạp chí Báo, tạp chí 22
6 104000068 CS1_Kho Báo, tạp chí Báo, tạp chí 23
7 104000069 CS1_Kho Báo, tạp chí Báo, tạp chí 24
8 104000070 CS1_Kho Báo, tạp chí Báo, tạp chí 25
9 104000071 CS1_Kho Báo, tạp chí Báo, tạp chí 26
10 104000072 CS1_Kho Báo, tạp chí Báo, tạp chí 27


Đây là một ấn phẩm

Có 1 thuê bao liên quan đến tiêu đề này

Tại thư viện: CS1_Thư viện Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

Từ: 01/01/2019 đến: 15/12/2022

10 kỳ ấn phẩm gần nhất cho thuê bao

SốNgày phát hànhMô tả tình trạng
Số 18 (09 - 2021)15/09/2021Đã về
Số 17 (09 - 2021)01/09/2021Đã về
Số 16 (08 - 2021)15/08/2021Đã về
Số 15 (08 - 2021)01/08/2021Đã về
Số 14 (07 - 2021)15/07/2021Đã về
Số 13 (07 - 2021)01/07/2021Đã về
Số 12 (06 - 2021)15/06/2021Đã về
Số 11 (06 - 2021)01/06/2021Đã về
Số 10 (05 - 2021)15/05/2021Đã về
Số 9 (05 - 2021)01/05/2021Đã về
Xem chi tiết