Thông Tin
DDC 330
Tác giả CN Vũ Kim Dũng
Nhan đề Giáo trình Kinh tế học. Tập 2 / Chủ biên: Vũ Kim Dũng, Nguyễn Văn Công
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản Nxb: Đại học kinh tế quôc dân, 2014
Mô tả vật lý 541 tr. ; 24 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học kinh tế quôc dân. Khoa kinh tế học
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế học
Thuật ngữ chủ đề Giáo trình
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Công
Tác giả(bs) CN Vũ Kim Dũng
Địa chỉ 100CS1_Kho sách giáo trình(10): 102000837-46
Địa chỉ 200CS2_Kho sách giáo trình(9): 202000478-86
00000000nam#a2200000ui#4500
0011387
0022
0049F867E7D-9171-4FF2-A242-EBD6A5A26F31
005202012071609
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |c69000VNĐ
039|a20201207160825|bthaont|y20201207152937|zthaont
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
082 |a330|bD918
100 |aVũ Kim Dũng
245 |aGiáo trình Kinh tế học. |nTập 2 / |cChủ biên: Vũ Kim Dũng, Nguyễn Văn Công
250 |aTái bản lần thứ 2
260 |bNxb: Đại học kinh tế quôc dân, |c2014
300 |a541 tr. ; |c24 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học kinh tế quôc dân. Khoa kinh tế học
650 |aKinh tế học
650 |aGiáo trình
700 |aNguyễn Văn Công
700 |aVũ Kim Dũng
852|a100|bCS1_Kho sách giáo trình|j(10): 102000837-46
852|a200|bCS2_Kho sách giáo trình|j(9): 202000478-86
890|a19|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 202000478 CS2_Kho sách giáo trình 330 D918 Sách giáo trình 11
2 202000479 CS2_Kho sách giáo trình 330 D918 Sách giáo trình 12
3 202000480 CS2_Kho sách giáo trình 330 D918 Sách giáo trình 13
4 202000481 CS2_Kho sách giáo trình 330 D918 Sách giáo trình 14
5 202000482 CS2_Kho sách giáo trình 330 D918 Sách giáo trình 15
6 202000483 CS2_Kho sách giáo trình 330 D918 Sách giáo trình 16
7 202000484 CS2_Kho sách giáo trình 330 D918 Sách giáo trình 17
8 202000485 CS2_Kho sách giáo trình 330 D918 Sách giáo trình 18
9 202000486 CS2_Kho sách giáo trình 330 D918 Sách giáo trình 19
10 102000837 CS1_Kho sách giáo trình 330 D918 Sách giáo trình 1