Thông Tin
  • Đề tài Nghiên cứu khoa học
  • Ký hiệu PL/XG: 370 H1938
    Nhan đề: Kinh nghiệm đào tạo trực tuyến tại một số Trường Đại học ở Việt Nam và khả năng ứng dụng tại Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh /

DDC 370
Tác giả CN Lê Minh Hạnh
Nhan đề Kinh nghiệm đào tạo trực tuyến tại một số Trường Đại học ở Việt Nam và khả năng ứng dụng tại Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh / TS. Lê Minh Hạnh
Nhan đề Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học
Thông tin xuất bản Hưng Yên, 2021
Mô tả vật lý 113 tr. ; 30 cm.
Tùng thư Mã số: 02.21.03
Phụ chú Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do Đào tạo trực tuyến
Từ khóa tự do Tài chính - Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Ths. Phạm Linh Chi
Tác giả(bs) CN Ths. Trịnh Thị Hồng Thái
Tác giả(bs) CN Ths. Đỗ Thị Kim Chi
Tác giả(bs) CN Ths. Đặng Thị Hải Thanh
Địa chỉ 100CS1_Đề tài Nghiên cứu khoa học(1): 107000138
Địa chỉ 200CS2_Đề tài Nghiên cứu khoa học(1): 207000027
00000000nam#a2200000ui#4500
00115017
0028
004B43BA6CC-1844-4575-9CC2-0038ABF7E0D1
005202211101043
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|y20221110104112|zlamdt
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
082 |a370|bH1938
100 |aLê Minh Hạnh
245 |aKinh nghiệm đào tạo trực tuyến tại một số Trường Đại học ở Việt Nam và khả năng ứng dụng tại Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh / |cTS. Lê Minh Hạnh
245|bBáo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học
260 |aHưng Yên, |c2021
300 |a113 tr. ; |c30 cm.
490|aMã số: 02.21.03
500 |aTrường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
650 |aGiáo dục
650 |aNghiên cứu khoa học
653 |aĐào tạo trực tuyến
653|aTài chính - Quản trị kinh doanh
700 |aThs. Phạm Linh Chi
700 |aThs. Trịnh Thị Hồng Thái
700 |aThs. Đỗ Thị Kim Chi
700|aThs. Đặng Thị Hải Thanh
852|a100|bCS1_Đề tài Nghiên cứu khoa học|j(1): 107000138
852|a200|bCS2_Đề tài Nghiên cứu khoa học|j(1): 207000027
890|a2|b0|c0|d0
STT Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 207000027 CS2_Đề tài Nghiên cứu khoa học 370 H1938 Đề tài Nghiên cứu khoa học 2
2 107000138 CS1_Đề tài Nghiên cứu khoa học 370 H1938 Đề tài Nghiên cứu khoa học 1