Thông Tin
  • Sách tham khảo
  • 420 N4999
    Progressive english for advanced bachelor education program /
DDC 420
Tác giả CN Tran Thi Thu Nhung
Nhan đề Progressive english for advanced bachelor education program / Tran Thi Thu Nhung; Pham Thi Lien Ngoc
Thông tin xuất bản Finance Publishing : Tài chính, 2020
Mô tả vật lý 146 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Ngữ pháp
Thuật ngữ chủ đề Tiếng anh
Từ khóa tự do Ngôn ngữ
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(3): 101005736-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00115019
0021
0045B5C4795-C705-4E45-8809-60C3E449E6C0
005202211111506
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c84000VNĐ
039|y20221111150358|zlamdt
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
082 |a420|bN4999
100 |aTran Thi Thu Nhung
245 |aProgressive english for advanced bachelor education program / |cTran Thi Thu Nhung; Pham Thi Lien Ngoc
260 |aFinance Publishing : |bTài chính, |c2020
300 |a146 tr. ; |c24 cm.
650 |aNgữ pháp
650 |aTiếng anh
653 |aNgôn ngữ
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(3): 101005736-8
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101005736 CS1_Kho sách tham khảo 420 N4999 Sách tham khảo 1
2 101005737 CS1_Kho sách tham khảo 420 N4999 Sách tham khảo 2
3 101005738 CS1_Kho sách tham khảo 420 N4999 Sách tham khảo 3