Thông Tin
  • Luận án, luận văn
  • Nhan đề: Tín dụng khách hàng bán lẻ tại quỹ tín dụng nhân dân Đồng Hoá.

Tác giả CN Đỗ Tiến Đạt CH03A
Tác giả TT Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh
Nhan đề Tín dụng khách hàng bán lẻ tại quỹ tín dụng nhân dân Đồng Hoá. Luận văn thạc sĩ kinh tế / Đỗ Tiến Đạt ; TS. Đào Văn Tú hướng dẫn8340201 :
Thông tin xuất bản Hưng Yên, 2024
Mô tả vật lý 90 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Luận văn
Từ khóa tự do Ngân hàng
Từ khóa tự do Luận án
Từ khóa tự do Tín dụng
Địa chỉ 200CS2_Kho Luận án, luận văn(2): 203000234-5
00000000nam#a2200000ui#4500
00115532
0023
004DA2C3B62-A60B-4460-94C4-07776D20496F
005202407151044
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|a20240715104322|b04071985|y20240702143330|zthaont
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
100 |aĐỗ Tiến Đạt CH03A
110 |aĐại học Tài chính – Quản trị kinh doanh
245 |aTín dụng khách hàng bán lẻ tại quỹ tín dụng nhân dân Đồng Hoá. |n8340201 : |bLuận văn thạc sĩ kinh tế / |cĐỗ Tiến Đạt ; TS. Đào Văn Tú hướng dẫn
260 |aHưng Yên, |c2024
300 |a90 tr. ; |ccm.
502 |aThạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng, bảo vệ tại trường ĐHTCQTKD năm 2024
653 |aLuận văn
653 |aNgân hàng
653 |aLuận án
653 |aTín dụng
852|a200|bCS2_Kho Luận án, luận văn|j(2): 203000234-5
890|a2|b0|c1|d0
STT Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 203000235 CS2_Kho Luận án, luận văn Luận án, luận văn 2
2 203000234 CS2_Kho Luận án, luận văn Luận án, luận văn 1