Thông Tin
  • Luận án, luận văn
  • Nhan đề: Chất lượng tín dụng đối với chương trình cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Tác giả CN Nguyễn Minh Đức CH03A
Tác giả TT Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh
Nhan đề Chất lượng tín dụng đối với chương trình cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Luận văn thạc sĩ kinh tế / Nguyễn Minh Đức; PGS.TS Nguyễn Mậu Dũng hướng dẫn8340201 :
Thông tin xuất bản Hưng Yên, 2024
Mô tả vật lý 90 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Luận văn
Từ khóa tự do Ngân hàng
Từ khóa tự do Luận án
Từ khóa tự do Tín dụng
Địa chỉ 200CS2_Kho Luận án, luận văn(2): 203000236-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00115533
0023
004A5108681-1504-4F65-AFB5-65B24B2F7F9E
005202407151104
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|a20240715110256|b04071985|y20240702143605|zthaont
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
100 |aNguyễn Minh Đức CH03A
110 |aĐại học Tài chính – Quản trị kinh doanh
245 |aChất lượng tín dụng đối với chương trình cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. |n8340201 : |bLuận văn thạc sĩ kinh tế / |cNguyễn Minh Đức; PGS.TS Nguyễn Mậu Dũng hướng dẫn
260 |aHưng Yên, |c2024
300 |a90 tr. ; |ccm.
502 |aThạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng, bảo vệ tại trường ĐHTCQTKD năm 2024
653 |aLuận văn
653 |aNgân hàng
653 |aLuận án
653 |aTín dụng
852|a200|bCS2_Kho Luận án, luận văn|j(2): 203000236-7
890|a2|b0|c1|d0
STT Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 203000237 CS2_Kho Luận án, luận văn Luận án, luận văn 2
2 203000236 CS2_Kho Luận án, luận văn Luận án, luận văn 1