Thông Tin
  • Luận án, luận văn
  • Nhan đề: Quản trị vốn kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Artex.

Tác giả CN Tạ Đỗ Hoàng Tùng CH03A
Tác giả TT Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh
Nhan đề Quản trị vốn kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Artex. Luận văn thạc sĩ kinh tế / Tạ Đỗ Hoàng Tùng; TS. Đỗ Thị Minh Nhâm hướng dẫn8340201 :
Thông tin xuất bản Hưng Yên, 2024
Mô tả vật lý 97 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Luận văn
Từ khóa tự do Luận án
Từ khóa tự do Quản trị
Địa chỉ 200CS2_Kho Luận án, luận văn(2): 203000238-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00115534
0023
004F19DC1D9-8074-4CBF-9334-E0000FDAFA02
005202407151413
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|a20240715141158|b04071985|y20240702143915|zthaont
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
100 |aTạ Đỗ Hoàng Tùng CH03A
110 |aĐại học Tài chính – Quản trị kinh doanh
245 |aQuản trị vốn kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Artex. |n8340201 : |bLuận văn thạc sĩ kinh tế / |cTạ Đỗ Hoàng Tùng; TS. Đỗ Thị Minh Nhâm hướng dẫn
260 |aHưng Yên, |c2024
300 |a97 tr. ; |ccm.
502 |aThạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng, bảo vệ tại trường ĐHTCQTKD năm 2024
653 |aLuận văn
653 |aLuận án
653 |aQuản trị
852|a200|bCS2_Kho Luận án, luận văn|j(2): 203000238-9
890|a2|b0|c1|d0
STT Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 203000239 CS2_Kho Luận án, luận văn Luận án, luận văn 2
2 203000238 CS2_Kho Luận án, luận văn Luận án, luận văn 1