Thông Tin
DDC 338
DDC
Tác giả CN Bùi Văn Vần
Nhan đề Giáo trình Tài chính doanh nghiệp / Chủ biên: Bùi Văn Vần, Vũ Văn Ninh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb Tài chính, 2013
Mô tả vật lý 630 tr. ; 24 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Học viện tài chính
Tóm tắt Trình bày tổng quan về tài chính doanh nghiệp. Các công cụ quản trị tài chính, quyết định đầu tư vốn, huy động vốn và quyết định phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp. Quản trị vốn và kế hoạch tài chính của doanh nghiệp cùng các vấn đề tài chính đặc biệt
Thuật ngữ chủ đề Tài chính
Thuật ngữ chủ đề Giáo trình
Từ khóa tự do Tài chính doanh nghiệp
Địa chỉ 100CS1_Kho sách giáo trình(6): 102000677-82
Địa chỉ 200CS2_Kho sách giáo trình(12): 202001309-20
00000000nam#a2200000ui#4500
001305
0022
004B0E2626B-375E-4A4D-9DD1-039E5E1A7DFC
005202101121055
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |c65000 VNĐ
039|a20210112105247|blamdt|c20210112090743|dlamdt|y20201204083517|zlamdt
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
082|a338
082|bV26
100 |aBùi Văn Vần
245 |aGiáo trình Tài chính doanh nghiệp / |cChủ biên: Bùi Văn Vần, Vũ Văn Ninh
260 |aHà Nội : |bNxb Tài chính, |c2013
300 |a630 tr. ; |c24 cm.
500 |aĐTTS ghi: Học viện tài chính
520 |aTrình bày tổng quan về tài chính doanh nghiệp. Các công cụ quản trị tài chính, quyết định đầu tư vốn, huy động vốn và quyết định phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp. Quản trị vốn và kế hoạch tài chính của doanh nghiệp cùng các vấn đề tài chính đặc biệt
650 |aTài chính
650 |aGiáo trình
653 |aTài chính doanh nghiệp
690 |aTài chính - Ngân hàng
852|a100|bCS1_Kho sách giáo trình|j(6): 102000677-82
852|a200|bCS2_Kho sách giáo trình|j(12): 202001309-20
890|a18|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 202001309 CS2_Kho sách giáo trình 338 Sách giáo trình 7
2 202001310 CS2_Kho sách giáo trình 338 Sách giáo trình 8
3 202001311 CS2_Kho sách giáo trình 338 Sách giáo trình 9
4 202001312 CS2_Kho sách giáo trình 338 Sách giáo trình 10
5 202001313 CS2_Kho sách giáo trình 338 Sách giáo trình 11
6 202001314 CS2_Kho sách giáo trình 338 Sách giáo trình 12
7 202001315 CS2_Kho sách giáo trình 338 Sách giáo trình 13
8 202001316 CS2_Kho sách giáo trình 338 Sách giáo trình 14
9 202001317 CS2_Kho sách giáo trình 338 Sách giáo trình 15
10 202001318 CS2_Kho sách giáo trình 338 Sách giáo trình 16