Thông Tin
DDC 330
Tác giả CN Trần Bình Trọng
Nhan đề Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế / Chủ biên: Trần Bình Trọng
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb: Đại học kinh tế quốc dân, 2013
Mô tả vật lý 303 tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học kinh tế quốc dân. Khoa lý luận chính trị
Thuật ngữ chủ đề Lịch sử
Thuật ngữ chủ đề Học thuyết kinh tế
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Trần Bình Trọng
Tác giả(bs) CN Đặng Văn Thắng
Tác giả(bs) CN Lê Việt
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Tường
Địa chỉ 100CS1_Kho sách giáo trình(7): 102001625-31
Địa chỉ 200CS2_Kho sách giáo trình(2): 202000577-8
00000000nam#a2200000ui#4500
0017973
0022
004A0B27DD4-70EA-4C57-AA09-FB0869FEF3B4
005202101061504
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |c65000VNĐ
039|y20210106150333|zthaont
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
082 |a330|bT753
100 |aTrần Bình Trọng
245 |aGiáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế / |cChủ biên: Trần Bình Trọng
250 |aTái bản lần thứ 3
260 |aHà Nội : |bNxb: Đại học kinh tế quốc dân, |c2013
300 |a303 tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học kinh tế quốc dân. Khoa lý luận chính trị
650 |aLịch sử
650 |aHọc thuyết kinh tế
653 |aGiáo trình
700 |aTrần Bình Trọng
700 |aĐặng Văn Thắng
700 |aLê Việt
700 |aNguyễn Văn Tường
852|a100|bCS1_Kho sách giáo trình|j(7): 102001625-31
852|a200|bCS2_Kho sách giáo trình|j(2): 202000577-8
890|a9|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 202000577 CS2_Kho sách giáo trình 330 T753 Sách giáo trình 8
2 202000578 CS2_Kho sách giáo trình 330 T753 Sách giáo trình 9
3 102001625 CS1_Kho sách giáo trình 330 T753 Sách giáo trình 1
4 102001626 CS1_Kho sách giáo trình 330 T753 Sách giáo trình 2
5 102001627 CS1_Kho sách giáo trình 330 T753 Sách giáo trình 3 Hạn trả:01-12-2021
6 102001628 CS1_Kho sách giáo trình 330 T753 Sách giáo trình 4 Hạn trả:13-01-2022
7 102001629 CS1_Kho sách giáo trình 330 T753 Sách giáo trình 5
8 102001630 CS1_Kho sách giáo trình 330 T753 Sách giáo trình 6 Hạn trả:13-01-2022
9 102001631 CS1_Kho sách giáo trình 330 T753 Sách giáo trình 7