Thông Tin
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 334 T35
    Nhan đề: Tài chính doanh nghiệp hiện đại /

DDC 334
Tác giả CN Trần Ngọc Thơ
Nhan đề Tài chính doanh nghiệp hiện đại / Chủ biên: Trần Ngọc Thơ
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Nxb Thống kê, 2007
Mô tả vật lý 878 tr. ; 29 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt Cuốn sách đề cập đến bản chất tài chính doanh nghiệp, các quyết định tài chính dược áp dụng trong các loại hình doanh nghiệp
Thuật ngữ chủ đề Tài chính
Thuật ngữ chủ đề Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Tài chính doanh nghiệp
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Liên Hoa
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Ngọc Trang
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Uyên Uyên
Tác giả(bs) CN Phan Thị Bích Nguyệt
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(4): 101003053-6
Địa chỉ 200CS2_Kho sách tham khảo(3): 201005321-3
00000000nam#a2200000ui#4500
0018221
0021
004CEDF6E4A-F1A6-4937-A5B6-578EA89913E2
005202101140934
008081223s2007 vm| vie
0091 0
020 |c285000 VNĐ
039|y20210114093141|zlamdt
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
082 |a334|bT35
100 |aTrần Ngọc Thơ
245 |aTài chính doanh nghiệp hiện đại / |cChủ biên: Trần Ngọc Thơ
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bNxb Thống kê, |c2007
300 |a878 tr. ; |c29 cm.
500 |aĐTTS ghi: Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
520 |aCuốn sách đề cập đến bản chất tài chính doanh nghiệp, các quyết định tài chính dược áp dụng trong các loại hình doanh nghiệp
650 |aTài chính
650 |aDoanh nghiệp
653 |aTài chính doanh nghiệp
690 |aTài chính - Ngân hàng
700 |aNguyễn Thị Liên Hoa
700 |aNguyễn Thị Ngọc Trang
700 |aNguyễn Thị Uyên Uyên
700 |aPhan Thị Bích Nguyệt
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(4): 101003053-6
852|a200|bCS2_Kho sách tham khảo|j(3): 201005321-3
890|a7|b3|c0|d0
STT Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 201005323 CS2_Kho sách tham khảo 334 T35 Sách tham khảo 7
2 201005322 CS2_Kho sách tham khảo 334 T35 Sách tham khảo 6
3 201005321 CS2_Kho sách tham khảo 334 T35 Sách tham khảo 5
4 101003055 CS1_Kho sách tham khảo 334 T35 Sách tham khảo 3
5 101003056 CS1_Kho sách tham khảo 334 T35 Sách tham khảo 4 Hạn trả:29-07-2022
6 101003054 CS1_Kho sách tham khảo 334 T35 Sách tham khảo 2 Hạn trả:28-12-2022
7 101003053 CS1_Kho sách tham khảo 334 T35 Sách tham khảo 1 Hạn trả:25-01-2023