Thông Tin

DDC 301.ĐH
Tác giả CN Lê Thị Hạnh
Nhan đề Đề cương bài giảng Xã hội học : Dùng cho bậc Đại học / Chủ biên: Lê Thị Hạnh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb Lao động xã hội, 2017
Mô tả vật lý 157 tr. ; 21 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
Thuật ngữ chủ đề Xã hội học
Thuật ngữ chủ đề Đề cương bài giảng
Tác giả(bs) CN Phạm Thị Hường
Địa chỉ 100CS1_Đề cương bài giảng(51): 106004331-81
00000000nam#a2200000ui#4500
0019440
0026
004D246D789-0F14-4705-88D3-CE3E20486B11
005202103151020
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786046524038|c19000 VNĐ
039|y20210315101609|zlamdt
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
082 |a301.ĐH|bH1938
100 |aLê Thị Hạnh
245 |aĐề cương bài giảng Xã hội học : |bDùng cho bậc Đại học / |cChủ biên: Lê Thị Hạnh
260 |aHà Nội : |bNxb Lao động xã hội, |c2017
300 |a157 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
650 |aXã hội học
650 |aĐề cương bài giảng
690 |aLý luận chính trị
700 |aPhạm Thị Hường
852|a100|bCS1_Đề cương bài giảng|j(51): 106004331-81
890|a51|b3|c1|d0
STT Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 106004381 CS1_Đề cương bài giảng 301.ĐH H1938 Đề cương bài giảng 51
2 106004380 CS1_Đề cương bài giảng 301.ĐH H1938 Đề cương bài giảng 50
3 106004379 CS1_Đề cương bài giảng 301.ĐH H1938 Đề cương bài giảng 49
4 106004378 CS1_Đề cương bài giảng 301.ĐH H1938 Đề cương bài giảng 48
5 106004377 CS1_Đề cương bài giảng 301.ĐH H1938 Đề cương bài giảng 47
6 106004376 CS1_Đề cương bài giảng 301.ĐH H1938 Đề cương bài giảng 46
7 106004375 CS1_Đề cương bài giảng 301.ĐH H1938 Đề cương bài giảng 45
8 106004374 CS1_Đề cương bài giảng 301.ĐH H1938 Đề cương bài giảng 44
9 106004373 CS1_Đề cương bài giảng 301.ĐH H1938 Đề cương bài giảng 43
10 106004372 CS1_Đề cương bài giảng 301.ĐH H1938 Đề cương bài giảng 42