Thông Tin
  • Khóa luận tốt nghiệp
  • Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng Khánh Chi Hà Nam.
Tác giả CN Hoàng Hải Hà (KD6D)
Nhan đề Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng Khánh Chi Hà Nam. 7340301 : Khóa luận tốt nghiệp / Hoàng Hải Hà , Ths. Phạm Thu Hương hướng dẫn
Thông tin xuất bản 2022-K6
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do Khóa luận
Từ khóa tự do Kế toán
Địa chỉ Thư viện Đại học TC-QTKD
00000000nam#a2200000ui#4500
00114911
00210
004339A5110-166C-4F70-A620-D235B10697D9
005202207200855
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220720085137|zthaont
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
100 |aHoàng Hải Hà (KD6D)
245 |aHoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng Khánh Chi Hà Nam. |n7340301 : |bKhóa luận tốt nghiệp / |cHoàng Hải Hà , Ths. Phạm Thu Hương hướng dẫn
260|c2022-K6
300 |atr. ; |ccm.
502 |aKhóa luận tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành kế toán doanh nghiệp
653 |aKhóa luận
653 |aKế toán
852 |aThư viện Đại học TC-QTKD
890|a0|b0|d0|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào