Thông Tin
Tác giả CN Đỗ Thùy Linh (QT6C)
Nhan đề Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH công nghiệp Shin Yong : Khóa luận tốt nghiệp / Đỗ Thùy Linh , Ths. Đoàn Thị Huệ hướng dẫn
Thông tin xuất bản 2022-K6
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do Khóa luận
Từ khóa tự do Quản trị
Địa chỉ Thư viện Đại học TC-QTKD
00000000nam#a2200000ui#4500
00114912
00210
004847635F2-DF31-4DE2-9CAC-34A6445648F6
005202207251438
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220725143432|zthaont
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
100 |a Đỗ Thùy Linh (QT6C)
245 |aPhân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH công nghiệp Shin Yong : |bKhóa luận tốt nghiệp / |cĐỗ Thùy Linh , Ths. Đoàn Thị Huệ hướng dẫn
260|c2022-K6
300 |atr. ; |ccm.
502 |aKhóa luận tốt nghiệp cử nhân
653 |aKhóa luận
653 |aQuản trị
852 |aThư viện Đại học TC-QTKD
890|a0|b0|d0|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào