Thông Tin
DDC 658
Tác giả CN Trương Thị Thanh Loan
Nhan đề Phát triển hoạt động Logicics trên địa bàn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên / Ths. Trương Thị Thanh Loan
Nhan đề Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học
Thông tin xuất bản Hưng Yên, 2021
Mô tả vật lý 119 tr. ; 30 cm.
Tùng thư Mã số: 02.21.15
Phụ chú Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu khoa học
Thuật ngữ chủ đề Logistics
Từ khóa tự do huyện Văn Lâm
Từ khóa tự do Hoạt động Logistics
Tác giả(bs) CN Ths. Đỗ Thị Huyền Thanh
Tác giả(bs) CN Ths. Lê Ngọc Thơm
Tác giả(bs) CN Ths. Đinh Thị Thu Huyền
Tác giả(bs) CN Ths. Hoàng Thị Nhung
Địa chỉ 100CS1_Đề tài Nghiên cứu khoa học(1): 107000139
00000000nam#a2200000ui#4500
00115018
0028
004CBF39A2A-0FCD-4C1C-9349-23B09F7C4AFD
005202211101052
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|y20221110104950|zlamdt
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
082 |a658|bL7809
100 |aTrương Thị Thanh Loan
245 |aPhát triển hoạt động Logicics trên địa bàn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên / |cThs. Trương Thị Thanh Loan
245|bBáo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học
260 |aHưng Yên, |c2021
300 |a119 tr. ; |c30 cm.
490|aMã số: 02.21.15
500 |aTrường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
650 |aNghiên cứu khoa học
650 |aLogistics
653 |ahuyện Văn Lâm
653|aHoạt động Logistics
700 |aThs. Đỗ Thị Huyền Thanh
700 |aThs. Lê Ngọc Thơm
700 |aThs. Đinh Thị Thu Huyền
700|aThs. Hoàng Thị Nhung
852|a100|bCS1_Đề tài Nghiên cứu khoa học|j(1): 107000139
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 107000139 CS1_Đề tài Nghiên cứu khoa học 658 L7809 Đề tài Nghiên cứu khoa học 1