Thông Tin
DDC 301
Tác giả CN Lương Văn Úc
Nhan đề Giáo trình xã hội học / Chủ biên: Lương Văn Úc
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, 2012
Mô tả vật lý 527 tr. ; 24 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Thuật ngữ chủ đề Giáo trình
Thuật ngữ chủ đề Xã hội học
Địa chỉ 100CS1_Kho sách giáo trình(22): 102001500-21
Địa chỉ 200CS2_Kho sách giáo trình(2): 202000291-2
00000000nam#a2200000ui#4500
0017901
0022
00404E98001-61EE-4B3D-A0ED-8E8CE522385A
005202101050900
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |a9786042971014|c66000 VNĐ
039|y20210105085731|zlamdt
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
082 |a301|bUc1
100 |aLương Văn Úc
245 |aGiáo trình xã hội học / |cChủ biên: Lương Văn Úc
260 |aHà Nội : |bNxb Đại học Kinh tế quốc dân, |c2012
300 |a527 tr. ; |c24 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế quốc dân
650 |aGiáo trình
650 |aXã hội học
690 |aLý luận chính trị
692 |aXã hội học
852|a100|bCS1_Kho sách giáo trình|j(22): 102001500-21
852|a200|bCS2_Kho sách giáo trình|j(2): 202000291-2
890|a24|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 202000291 CS2_Kho sách giáo trình 301 Uc1 Sách giáo trình 23
2 202000292 CS2_Kho sách giáo trình 301 Uc1 Sách giáo trình 24
3 102001500 CS1_Kho sách giáo trình 301 Uc1 Sách giáo trình 1
4 102001501 CS1_Kho sách giáo trình 301 Uc1 Sách giáo trình 2 Hạn trả:29-12-2022
5 102001502 CS1_Kho sách giáo trình 301 Uc1 Sách giáo trình 3 Hạn trả:08-12-2022
6 102001503 CS1_Kho sách giáo trình 301 Uc1 Sách giáo trình 4
7 102001504 CS1_Kho sách giáo trình 301 Uc1 Sách giáo trình 5
8 102001505 CS1_Kho sách giáo trình 301 Uc1 Sách giáo trình 6
9 102001506 CS1_Kho sách giáo trình 301 Uc1 Sách giáo trình 7
10 102001507 CS1_Kho sách giáo trình 301 Uc1 Sách giáo trình 8