Thông Tin
DDC 657.ĐH
Tác giả CN Nguyễn Quốc Thắng
Nhan đề Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp : Dùng cho bậc Đại học / Chủ biên: Nguyễn Quốc Thắng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb: Lao động xã hội, 2015
Mô tả vật lý 448 tr. ; 21 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh
Thuật ngữ chủ đề Kế toán
Thuật ngữ chủ đề Giáo trình
Từ khóa tự do Hành chính sự nghiệp
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quốc Thắng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Luân
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Minh Hương
Địa chỉ 200CS2_Kho sách giáo trình(60): 202000001-60
00000000nam#a2200000ui#4500
0019405
0022
0043DA92387-77EA-4344-B8DA-933C4AAB4E5C
005202103121455
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |c49500VNĐ
039|y20210312145115|zthaont
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
082 |a657.ĐH|bT3293
100 |aNguyễn Quốc Thắng
245 |aGiáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp : |bDùng cho bậc Đại học / |cChủ biên: Nguyễn Quốc Thắng
260 |aHà Nội : |bNxb: Lao động xã hội, |c2015
300 |a448 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh
650 |aKế toán
650 |aGiáo trình
653 |aHành chính sự nghiệp
700 |aNguyễn Quốc Thắng
700 |aNguyễn Thị Luân
700 |aNguyễn Thị Minh Hương
852|a200|bCS2_Kho sách giáo trình|j(60): 202000001-60
890|a60|b5|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 202000040 CS2_Kho sách giáo trình 657.ĐH T3293 Sách giáo trình 40
2 202000041 CS2_Kho sách giáo trình 657.ĐH T3293 Sách giáo trình 41
3 202000042 CS2_Kho sách giáo trình 657.ĐH T3293 Sách giáo trình 42
4 202000043 CS2_Kho sách giáo trình 657.ĐH T3293 Sách giáo trình 43
5 202000044 CS2_Kho sách giáo trình 657.ĐH T3293 Sách giáo trình 44
6 202000045 CS2_Kho sách giáo trình 657.ĐH T3293 Sách giáo trình 45
7 202000046 CS2_Kho sách giáo trình 657.ĐH T3293 Sách giáo trình 46
8 202000047 CS2_Kho sách giáo trình 657.ĐH T3293 Sách giáo trình 47
9 202000048 CS2_Kho sách giáo trình 657.ĐH T3293 Sách giáo trình 48
10 202000049 CS2_Kho sách giáo trình 657.ĐH T3293 Sách giáo trình 49