Thông Tin
DDC 657.ĐH
Tác giả CN Nguyễn Thị Luân
Nhan đề Câu hỏi và bài tập Kế toán hành chính sự nghiệp : Dùng cho bậc Đại học / Chủ biên: Nguyễn Thị Luân
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb: Lao động xã hội, 2019
Mô tả vật lý 155 tr. ; 21 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh
Thuật ngữ chủ đề Bài tập
Thuật ngữ chủ đề Đề cương bài giảng
Từ khóa tự do Hành chính sự nghiệp
Từ khóa tự do Kế toán
Tác giả(bs) CN Trần Thị Lụa
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Luân
Tác giả(bs) CN Lê Thị Ngọc Ánh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Minh Hương
Địa chỉ 200CS2_Đề cương bài giảng(60): 206000181-240
00000000nam#a2200000ui#4500
0019410
0026
004D4200FBE-9EA3-4D6F-BDFE-DB927C32EBE1
005202103121506
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c18000VNĐ
039|y20210312150233|zthaont
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
082 |a657.ĐH|bL9608
100 |aNguyễn Thị Luân
245 |aCâu hỏi và bài tập Kế toán hành chính sự nghiệp : |bDùng cho bậc Đại học / |cChủ biên: Nguyễn Thị Luân
260 |aHà Nội : |bNxb: Lao động xã hội, |c2019
300 |a155 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh
650 |aBài tập
650 |aĐề cương bài giảng
653 |aHành chính sự nghiệp
653 |aKế toán
700 |aTrần Thị Lụa
700 |aNguyễn Thị Luân
700 |aLê Thị Ngọc Ánh
700 |aNguyễn Thị Minh Hương
852|a200|bCS2_Đề cương bài giảng|j(60): 206000181-240
890|a60|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 206000181 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH L9608 Đề cương bài giảng 1
2 206000182 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH L9608 Đề cương bài giảng 2
3 206000183 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH L9608 Đề cương bài giảng 3
4 206000184 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH L9608 Đề cương bài giảng 4
5 206000185 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH L9608 Đề cương bài giảng 5
6 206000186 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH L9608 Đề cương bài giảng 6
7 206000187 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH L9608 Đề cương bài giảng 7
8 206000188 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH L9608 Đề cương bài giảng 8
9 206000189 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH L9608 Đề cương bài giảng 9
10 206000190 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH L9608 Đề cương bài giảng 10