Thông Tin
DDC 657.ĐH
Tác giả CN Trần Thị Kim Oanh
Nhan đề Đề cương bài giảng Tin học ứng dụng kế toán : Dùng cho bậc Đại học / Biên soạn: Trần Thị Kim Oanh, Phạm văn Tịch...
Thông tin xuất bản Hưng Yên, 2019
Mô tả vật lý 228 tr. ; 21 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh
Thuật ngữ chủ đề Tin học
Thuật ngữ chủ đề Đề cương bài giảng
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Ứng dụng
Tác giả(bs) CN Phạm Văn Tịch
Tác giả(bs) CN Trần Thị Kim Oanh
Tác giả(bs) CN Hoàng Thiên Hương
Địa chỉ 200CS2_Đề cương bài giảng(60): 206000421-80
00000000nam#a2200000ui#4500
0019414
0026
004340C6A37-A9DD-4899-8E36-60C617C61613
005202103121523
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c25000VNĐ
039|y20210312151930|zthaont
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
082 |a657.ĐH|bOa6
100 |aTrần Thị Kim Oanh
245 |aĐề cương bài giảng Tin học ứng dụng kế toán : |bDùng cho bậc Đại học / |cBiên soạn: Trần Thị Kim Oanh, Phạm văn Tịch...
260 |aHưng Yên, |c2019
300 |a228 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh
650 |aTin học
650 |aĐề cương bài giảng
653 |aKế toán
653 |aỨng dụng
700 |aPhạm Văn Tịch
700 |aTrần Thị Kim Oanh
700 |aHoàng Thiên Hương
852|a200|bCS2_Đề cương bài giảng|j(60): 206000421-80
890|a60|b3|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 206000421 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH Oa6 Đề cương bài giảng 1 Hạn trả:22-08-2022
2 206000422 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH Oa6 Đề cương bài giảng 2 Hạn trả:22-08-2022
3 206000423 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH Oa6 Đề cương bài giảng 3 Hạn trả:22-08-2022
4 206000424 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH Oa6 Đề cương bài giảng 4
5 206000425 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH Oa6 Đề cương bài giảng 5
6 206000426 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH Oa6 Đề cương bài giảng 6
7 206000427 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH Oa6 Đề cương bài giảng 7
8 206000428 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH Oa6 Đề cương bài giảng 8
9 206000429 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH Oa6 Đề cương bài giảng 9
10 206000430 CS2_Đề cương bài giảng 657.ĐH Oa6 Đề cương bài giảng 10