Thông Tin
DDC 330
Tác giả CN Hà Quý Tình
Nhan đề Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế / Chủ biên: Hà Quý Tình, Trần Hậu Hùng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb Tài chính, 2008
Mô tả vật lý 287 tr. ; 21 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Học viện tài chính
Tóm tắt Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của môn lịch sử các học thuyết kinh tế. Những tư tưởng kinh tế cơ bản của thời kỳ nô lệ và phong kiến. Các học thuyết kinh tế của chủ nghĩa trọng thương và chủ nghĩa trọng nông, các học thuyết kinh tế tư sản cổ điển,..
Thuật ngữ chủ đề Giáo trình
Thuật ngữ chủ đề Học thuyết kinh tế
Từ khóa tự do Lịch sử
Địa chỉ 100CS1_Kho sách giáo trình(5): 102001761-5
Địa chỉ 200CS2_Kho sách giáo trình(16): 202000559-74
00000000nam#a2200000ui#4500
0018064
0022
00461CBF110-7A36-44D7-BC72-43CB1A972727
005202101081411
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |c35000 VNĐ
039|y20210108140837|zlamdt
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
082 |a330|bT494
100 |aHà Quý Tình
245 |aGiáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế / |cChủ biên: Hà Quý Tình, Trần Hậu Hùng
260 |aHà Nội : |bNxb Tài chính, |c2008
300 |a287 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐTTS ghi: Học viện tài chính
520 |aĐối tượng và phương pháp nghiên cứu của môn lịch sử các học thuyết kinh tế. Những tư tưởng kinh tế cơ bản của thời kỳ nô lệ và phong kiến. Các học thuyết kinh tế của chủ nghĩa trọng thương và chủ nghĩa trọng nông, các học thuyết kinh tế tư sản cổ điển,..
650 |aGiáo trình
650 |aHọc thuyết kinh tế
653 |aLịch sử
690 |aLý luận chính trị
852|a100|bCS1_Kho sách giáo trình|j(5): 102001761-5
852|a200|bCS2_Kho sách giáo trình|j(16): 202000559-74
890|a21|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 202000559 CS2_Kho sách giáo trình 330 T494 Sách giáo trình 6
2 202000560 CS2_Kho sách giáo trình 330 T494 Sách giáo trình 7
3 202000561 CS2_Kho sách giáo trình 330 T494 Sách giáo trình 8
4 202000562 CS2_Kho sách giáo trình 330 T494 Sách giáo trình 9
5 202000563 CS2_Kho sách giáo trình 330 T494 Sách giáo trình 10
6 202000564 CS2_Kho sách giáo trình 330 T494 Sách giáo trình 11
7 202000565 CS2_Kho sách giáo trình 330 T494 Sách giáo trình 12
8 202000566 CS2_Kho sách giáo trình 330 T494 Sách giáo trình 13
9 202000567 CS2_Kho sách giáo trình 330 T494 Sách giáo trình 14
10 202000568 CS2_Kho sách giáo trình 330 T494 Sách giáo trình 15