Thông Tin
DDC 005
Tác giả CN Quách Tuấn Ngọc
Nhan đề Bài tập ngôn ngữ lập trình Pascal : Dùng cho học sinh phổ thông, sinh viên, kỹ sư / Chủ biên: Quách Tuấn Ngọc
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb: Thống kê, 2001
Mô tả vật lý 187 tr. ; 25 cm.
Thuật ngữ chủ đề Ngôn ngữ lập trình
Thuật ngữ chủ đề Máy tính điện tử
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Quách Tuấn Ngọc
Địa chỉ 200CS2_Kho sách tham khảo(7): 201000058-64
00000000nam#a2200000ui#4500
00110297
0021
004F24CC82A-4346-40AC-B3BC-D5CAF8729603
005202104171409
008081223s2001 vm| vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|y20210417140853|zthaont
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
082 |a005|bN4993
100 |aQuách Tuấn Ngọc
245 |aBài tập ngôn ngữ lập trình Pascal : |bDùng cho học sinh phổ thông, sinh viên, kỹ sư / |cChủ biên: Quách Tuấn Ngọc
260 |aHà Nội : |bNxb: Thống kê, |c2001
300 |a187 tr. ; |c25 cm.
650 |a Ngôn ngữ lập trình
650 |aMáy tính điện tử
653 |aGiáo trình
700 |aQuách Tuấn Ngọc
852|a200|bCS2_Kho sách tham khảo|j(7): 201000058-64
890|a7|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201000058 CS2_Kho sách tham khảo 005 N4993 Sách tham khảo 1
2 201000059 CS2_Kho sách tham khảo 005 N4993 Sách tham khảo 2
3 201000060 CS2_Kho sách tham khảo 005 N4993 Sách tham khảo 3
4 201000061 CS2_Kho sách tham khảo 005 N4993 Sách tham khảo 4
5 201000062 CS2_Kho sách tham khảo 005 N4993 Sách tham khảo 5
6 201000063 CS2_Kho sách tham khảo 005 N4993 Sách tham khảo 6
7 201000064 CS2_Kho sách tham khảo 005 N4993 Sách tham khảo 7