Thông Tin
DDC 510
Tác giả CN Nguyễn Đình Trí
Nhan đề Bài tập toán cao cấp. Tập 3, Phép tính giải tích nhiều biến số / Nguyễn Đình Trí (ch.b.), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb Giáo dục, 2000
Mô tả vật lý 499 tr. ; 20 cm.
Tóm tắt Tóm tắt lí thuyết và các dạng bài tập về toán cao cấp như: Hàm số nhiều biến, ứng dụng của phép tính vi phân trong hình học, tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt và phương trình vi phân
Thuật ngữ chủ đề Bài tập
Thuật ngữ chủ đề Giải tích
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Toán cao cấp
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hồ Quỳnh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đình Trí (ch.b.)
Tác giả(bs) CN Tạ Văn Đĩnh
Địa chỉ 200CS2_Kho sách tham khảo(7): 201003721-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00110820
0021
0046CE8B5E6-EC40-4CD9-87CE-802AB43FE9DC
005202105030851
008081223s2000 vm| vie
0091 0
020 |c25600 VNĐ
039|y20210503084959|zbinhttt
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
082 |a510|bT8191
100 |aNguyễn Đình Trí
245 |aBài tập toán cao cấp. |nTập 3, |pPhép tính giải tích nhiều biến số / |cNguyễn Đình Trí (ch.b.), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aHà Nội : |bNxb Giáo dục, |c2000
300 |a499 tr. ; |c20 cm.
520 |aTóm tắt lí thuyết và các dạng bài tập về toán cao cấp như: Hàm số nhiều biến, ứng dụng của phép tính vi phân trong hình học, tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt và phương trình vi phân
650 |aBài tập
650 |aGiải tích
653 |aGiáo trình
653 |aToán cao cấp
700 |aNguyễn Hồ Quỳnh
700 |aNguyễn Đình Trí (ch.b.)
700 |aTạ Văn Đĩnh
852|a200|bCS2_Kho sách tham khảo|j(7): 201003721-7
890|a7|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003721 CS2_Kho sách tham khảo 510 T8191 Sách tham khảo 1
2 201003722 CS2_Kho sách tham khảo 510 T8191 Sách tham khảo 2
3 201003723 CS2_Kho sách tham khảo 510 T8191 Sách tham khảo 3
4 201003724 CS2_Kho sách tham khảo 510 T8191 Sách tham khảo 4
5 201003725 CS2_Kho sách tham khảo 510 T8191 Sách tham khảo 5
6 201003726 CS2_Kho sách tham khảo 510 T8191 Sách tham khảo 6
7 201003727 CS2_Kho sách tham khảo 510 T8191 Sách tham khảo 7