Thông Tin
DDC 657
Tác giả CN Hà Xuân Thạch
Nhan đề 100 bài tập và bài giải kế toán tài chính / Hà Xuân Thạch
Lần xuất bản Tái bản và bổ sung thuế GTGT áp dụng năm 1999
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb Tài chính, 1999
Mô tả vật lý 271 tr. ; 20 cm.
Phụ chú Hướng dẫn thực hành kế toán Việt Nam
Tóm tắt Gồm các bài tập, bài giải rèn luyện khả năng sử dụng tài khoản, kế toán tổng hợp theo chức năng kinh doanh của các ngành: Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng cơ bản, nội thương, ngoại thương, khách sạn, du lịch, dịch vụ...
Thuật ngữ chủ đề bài tập
Thuật ngữ chủ đề giáo trình
Từ khóa tự do tài chính
Từ khóa tự do kế toán
Tác giả(bs) CN Hà Xuân Thạch
Địa chỉ 200CS2_Kho sách tham khảo(8): 201005184-91
00000000nam#a2200000ui#4500
00112011
0021
004BDE6AF43-B176-4B95-B068-12309AAAB93B
005202106071634
008081223s1999 vm| vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|y20210607163155|zbinhttt
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |a22000 vm
082 |a657 |bT358
100 |aHà Xuân Thạch
245 |a100 bài tập và bài giải kế toán tài chính / |cHà Xuân Thạch
250 |aTái bản và bổ sung thuế GTGT áp dụng năm 1999
260 |aHà Nội : |bNxb Tài chính, |c1999
300 |a271 tr. ; |c20 cm.
500 |aHướng dẫn thực hành kế toán Việt Nam
520 |aGồm các bài tập, bài giải rèn luyện khả năng sử dụng tài khoản, kế toán tổng hợp theo chức năng kinh doanh của các ngành: Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng cơ bản, nội thương, ngoại thương, khách sạn, du lịch, dịch vụ...
650 |abài tập
650 |agiáo trình
653 |atài chính
653 |akế toán
700 |aHà Xuân Thạch
852|a200|bCS2_Kho sách tham khảo|j(8): 201005184-91
890|a8|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201005184 CS2_Kho sách tham khảo 657 T358 Sách tham khảo 1
2 201005185 CS2_Kho sách tham khảo 657 T358 Sách tham khảo 2
3 201005186 CS2_Kho sách tham khảo 657 T358 Sách tham khảo 3
4 201005187 CS2_Kho sách tham khảo 657 T358 Sách tham khảo 4
5 201005188 CS2_Kho sách tham khảo 657 T358 Sách tham khảo 5
6 201005189 CS2_Kho sách tham khảo 657 T358 Sách tham khảo 6
7 201005190 CS2_Kho sách tham khảo 657 T358 Sách tham khảo 7
8 201005191 CS2_Kho sách tham khảo 657 T358 Sách tham khảo 8