Thông Tin
DDC 330
Tác giả CN Trần Ngọc Phác
Nhan đề Giáo trình lý thuyết thống kê / Chủ biên: Trần Ngọc Phác, Trần Thị Kim Thu
Thông tin xuất bản Nxb: Thống kê, 2006
Mô tả vật lý 514 tr. ; 21 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Thuật ngữ chủ đề Lý thuyết thống kê
Thuật ngữ chủ đề Giáo trình
Từ khóa tự do Thống kê
Tác giả(bs) CN Trần Ngọc Phác
Tác giả(bs) CN Trần Thị Kim Thu
Địa chỉ 100CS1_Kho sách giáo trình(1): 102000871
Địa chỉ 200CS2_Kho sách giáo trình(2): 202000527-8
00000000nam#a2200000ui#4500
0011396
0022
004170B1210-F5A5-45B4-AB4D-D3B1510AB3B2
005202104051342
008081223s2006 vm| vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|a20210405134228|blamdt|y20201208095750|zthaont
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
082 |a330|bP49
100 |aTrần Ngọc Phác
245 |a Giáo trình lý thuyết thống kê / |cChủ biên: Trần Ngọc Phác, Trần Thị Kim Thu
260 |bNxb: Thống kê, |c2006
300 |a514 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế quốc dân
650 |aLý thuyết thống kê
650 |aGiáo trình
653 |aThống kê
700 |aTrần Ngọc Phác
700 |aTrần Thị Kim Thu
852|a100|bCS1_Kho sách giáo trình|j(1): 102000871
852|a200|bCS2_Kho sách giáo trình|j(2): 202000527-8
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 202000527 CS2_Kho sách giáo trình 330 P49 Sách giáo trình 2
2 202000528 CS2_Kho sách giáo trình 330 P49 Sách giáo trình 3
3 102000871 CS1_Kho sách giáo trình 330 P49 Sách giáo trình 1