Forum-Thread Posts
Tác giả Chủ đề:Long test
Hoàng Long
Avatar image
Số bài: 1
Ngày đăng:27-Thg7-17

test

Nguyễn Xuân Long
Avatar image
Số bài: 1
Ngày đăng:21-Thg9-17
Originally posted byHoàng Long

test

cho hỏi s hướng dốc của đá lại theo chiều từ đá  có tuổi trẻ hơn đến đá có tuổi già hơn