Thông Tin
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 420 T837
    Nhan đề: Giải thích ngữ pháp tiếng Anh :

DDC 420
Tác giả CN Trần Mạnh Tường
Nhan đề Giải thích ngữ pháp tiếng Anh : = English grammar / Chủ biên: Trần Mạnh Tường
Lần xuất bản Tái bản lần 2
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 639 tr. ; 24 cm.
Tùng thư Tủ sách Học tốt tiếng Anh
Tóm tắt Hệ thống toàn bộ kiến thức ngữ pháp tiếng Anh thông dụng như: Danh từ, đại từ, tính từ, trạng từ, so sánh tính từ và trạng từ, động từ, giới từ, cụm động từ, mạo từ, thì, mệnh đề và cụm từ, câu, câu điều kiện, lời nói gián tiếp, câu bị động, sự diễn tả về số lượng, từ vựng học
Thuật ngữ chủ đề Ngữ pháp
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh
Từ khóa tự do Sách luyện thi
Tác giả(bs) CN Trần Mạnh Tường
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(3): 101003430-2
Địa chỉ 200CS2_Kho sách tham khảo(3): 201003219-21
00000000nam#a2200000ui#4500
0018363
0021
004B098A9E6-CE25-4ED1-9A87-F1F45A63EC1C
005202101220820
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c165000VNĐ
039|a20210122081933|bthaont|y20210121144335|zthaont
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
082 |a420|bT837
100 |aTrần Mạnh Tường
245 |aGiải thích ngữ pháp tiếng Anh : |b= English grammar / |cChủ biên: Trần Mạnh Tường
250 |aTái bản lần 2
260 |aHà Nội : |bNxb: Đại học Quốc gia Hà Nội, |c2019
300 |a639 tr. ; |c24 cm.
490 |aTủ sách Học tốt tiếng Anh
520 |aHệ thống toàn bộ kiến thức ngữ pháp tiếng Anh thông dụng như: Danh từ, đại từ, tính từ, trạng từ, so sánh tính từ và trạng từ, động từ, giới từ, cụm động từ, mạo từ, thì, mệnh đề và cụm từ, câu, câu điều kiện, lời nói gián tiếp, câu bị động, sự diễn tả về số lượng, từ vựng học
650 |aNgữ pháp
650 |aTiếng Anh
653 |aSách luyện thi
700 |aTrần Mạnh Tường
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(3): 101003430-2
852|a200|bCS2_Kho sách tham khảo|j(3): 201003219-21
890|a6|b6|c0|d0
STT Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 201003219 CS2_Kho sách tham khảo 420 T837 Sách tham khảo 4
2 101003432 CS1_Kho sách tham khảo 420 T837 Sách tham khảo 3 Hạn trả:06-10-2021
3 201003221 CS2_Kho sách tham khảo 420 T837 Sách tham khảo 6 Hạn trả:21-12-2023
4 101003431 CS1_Kho sách tham khảo 420 T837 Sách tham khảo 2 Hạn trả:04-02-2024
5 201003220 CS2_Kho sách tham khảo 420 T837 Sách tham khảo 5 Hạn trả:23-06-2024
6 101003430 CS1_Kho sách tham khảo 420 T837 Sách tham khảo 1 Hạn trả:29-08-2024